Naposledy aktualizováno: 17.10.2019 21:13:09
logo

Místní knihovna Zaječí

100_1256 Pasování prvňáčků 2012
7
1 Pasování prvňáčků na čtenáře
6
IMG_20180808_185558 Interiér knihovny
6
MK-exkurze_004 Nejstarší kniha v Zaječí
V měsíci říjnu v rámci letošního Týdne knihoven vyzvala paní knihovnice Dr.Alena Krontorádová občany, aby pomohli shromáždit a vystopovat nejstarší knihu v obci. Celkem sedm občanů bylo ochotno zapůjčit své rodinné památky, a tak ze 34 knih nejrůznějších žánrů a hodnot byla v místní knihovně uspořádána výstavka, kterou si 4. a 7.11. se zájmem prohlédlo mnoho zájemců, zejména školní mládež. Právem největší pozornost upoutalo torzo vzácného překladu bible z roku 1556, starší než pořídili bratrští teologové v Kralicích na Moravě, které je rodinnou památkou manželů Černých, jejichž rod knihu po staletí ukrývá, chrání a dědí z pokolení na pokolení. Druhou nejstarší knihou byly německy psané Příběhy ve verších z roku 1872 od paní Alžběty Puchnerové a dále velká česká kniha Život Pána Ježíše z roku 1876 v černé kožené vazbě se zapínáním na kovové spony, již vlastní paní Zdeňka Havlenová. Zajímavé byly i ostatní velmi staré beletristické knihy (romány, povídky, pověsti, pohádky), ale i knihy náboženské (Nový zákon, modlitební knihy, zpěvníky). Děti zaujaly knihy, ze kterých si četli nebo se učili jejich prarodiče. Většinu nashromážděných knih tvořily knihy německé, psané starým typem písma, tzv. švabachem, což je pozdně gotické písmo, užívané do počátku 20.století. Potvrzuje se tím i to, že Zaječí je původně německou obcí s původně německým obyvatelstvem, po němž v mnohých stavením přežívají hodnotné knihy. Bez ochotných spoluobčanů by nebylo možno takovou výstavku uskutečnit, proto zaslouží všichni, kteří knihy zapůjčili, nejen poděkování, ale za odměnu mohou 1 rok zdarma využívat služeb knihovny. Jsou to : paní Marie Černá, Alžběta Puchnerová, Zdena Prokopová, Zdeňka Havlenová, Alena Krontorádová a žákyně Petra Prokešová a Petra Konečná. Majitelky 3 nejstarších knih knihovnice mimoto symbolicky odměnila stolními kalendáři na rok 2009.
7