Naposledy aktualizováno: 29.04.2020 21:15:24
logo

Místní knihovna Zaječí

 

 

 

Ve spolupráci s Obcí Zaječí jsme v pátek 9. listopadu v knihovně uspořádali vernisáž s názvem Počátek kolovratu. Své obrazy zde vystavovala mladá ukrajinská umělkyně Nadia Danylova. Návštěvníci měli za úkol poznat, které motivy ze slovanské mytologie autorka ve svých dílech použila. Zároveň se snažili přijít na to, na kterém obraze malířka znázorňuje Zaječí. Ukrajinskou kulturu nám měla přiblížit i ukrajinská píseň Démoni, kterou v originále zazpívala Michaela Stratilíková.
 


Ve středu 28. listopadu jsme do knihovny pozvali předškoláky z Mateřské školy Zaječí. Společně s žáky 7. třídy jsme pro ně připravili scénické čtení dvou pohádek (Kouzelná píšťalka a Hrnečku vař). V hodinách literatury se sedmáci naučili, co je to scénické čtení a jaké jsou jeho hlavní rysy. Teorii jsme pak ověřili v praxi a výsledek byl úžasný. Scénické čtení se líbilo nejen předškolákům, ale i našim sedmákům!

 

Ve středu 5. prosince se v knihovně hrály deskové hry. Oblíbená hra mezi dětmi je Activity!

 

JIŽNÍ MORAVA ČTE

 

V krajském kole soutěže obsadila 3. místo Vanessa Robošová! Srdečně gratulujeme!

 

 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 2018


I. kategorie literární soutěže: 8–10 let

II. kategorie literární soutěže: 11–15 let

Individuální soutěž má také výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

 

Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí)
V. kategorie  audiovizuální: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí a max. délka 3 min.)
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2018. Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu. Dále samostatným dokumentem souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

 

II. Soutěžní práce

 

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte. Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

 

Kategorie literárně-výtvarná je určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Jejich práce by měly mít rozsah minimálně 1 a maximálně 3 strany. Soutěž audiovizuální je rovněž určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Video může mít maximální rozsah 3 minuty.

 

 

Kolektivní výtvarná soutěž pro děti 4–7 let je limitována počtem minimálně 2, maximálně 5 dětí.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2018.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018.

 

III. Údaje v přihlášce

 

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Přihláška jednotlivce do soutěže    •   Přihláška kolektivu do soutěže

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media).

 

IV. Autorská práva

 

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

 

V. Hodnocení a odměny

 

Soutěžící práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2018 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (kategorie 8–10 let a 11–15 let literární soutěže a audiovizuální kategorie).

 

Poznámka:


1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Březen-měsíc knihy

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Od samého vzniku se Měsíc knihy těšil přízni vládnoucího establishmentu. Není na tom nic divného, protože zrod tohoto velkolepého kulturního projektu byl spojen s oficiálními místy.

 

Akce Měsíc knihy měla být manifestací síly ve službách komunistické doktríny. Zacílená byla především na vybrané skupiny obyvatel, u kterých bylo možné předpokládat "ideologický růst". Mládež, zemědělci a dělníci měli být opracovávání a přetvoření v uvědomělé, socialistickému zřízení oddaných soudruhů.

 

V roce 1989 přišla "sametová" revoluce as ní i mnoho změn. Měsíc knihy přestal být akcí oficiálně řízenou z ministerstva a postupně téměř zanikl. Na jeho místo nastoupil např. Týden knihoven. S nástupem vizuálních a elektronických médií přišla tištěná kniha o své výsadní postavení, což se projevilo mimo jiné i přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu.

 

Zajímavá fakta o knize

 

Původ slova 'Kniha'
Původ z latinského slova pro knihu Liber, pochází od Římanů, kteří používali tenkou vrstvu "liber" která se nachází mezi mezi kůrou a dřevem stromu. Anglické slovo "book" pochází z dánského slova pro knihy "bog", což znamená bříza. První lidé v Dánsku psali právě na březovou kůru.

 

Cenné knihy
Vzácně první vydání Alenky v říši divů od Lewise Carrolla byla vydražena za $ 1,5 m na aukci v New Yorku a stala se tak nejdražší dětskou knihou v historii.

 

Největší kniha - Ke Tho Daw Phayar
Kompletní buddhistická bible (nebo buddhistické bible) byly ryté do 729 bílých mramorových tablet a jsou považovány Myanmar buddhisty za ortodoxní texty. Tabule jsou postaveny do čtverce, přičemž každý je chráněn malým chrámem

 

Největší knihovna na světě
Knihovna kongresu, Washington DC, USA obsahuje 28 milionů knih a má 532 kilometrů regálů.
Pokud byste šli cca 50 km za hodinu v autě, trvalo by vám těsně pod 8 hodin projít všechny. A to je bez přestávky na záchod!
Britská knihovna v Londýně je 2. největší s více než 18 milionů knih.

 

Největší knihkupectví
Barnes a Noble knihkupectví, New York City, USA. Má 20.71 km z regálů a zabírá plochu 14,330 m².

 

Nejprodávanější autoři
Všech dob, tato pocta patří Agathe Christie, autorce detektivních příběhů. Od roku 1920 se prodalo přes miliardu výtisků jejích knih v anglickém jazyce a o další miliardu více v 45 cizích jazycích. Více se prodalo již pouze Bible a knih od Williama Shakespeara.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Krásné Vánoce

a spoustu dobrého a zábavného čtení,

ať Vás v novém roce 2017 provází jen radost,

ale také poučení!

 

 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

  

 

 Přímý prodej - rozvoz knih sloupec knih

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Výsledek obrázku pro kniha obrázky

 

Pasování na čtenáře

     Ve středu 18.5. za žáky 1. ročníku ZŠ Zaječí z Brna zavítali drak, loupežník, rytíř a  šašek. Tyto pohádkové bytosti pomohly paní knihovnici s pasováním dětí na čtenáře knihovny, když předtím musely splnit několik úkolů – odhalit v názvech pohádkových filmů zaměněná písmenka, pomoci loupežníku Babinskému s opravou textu písníčky o něm samém a zazpívat si ji, vyrobit šašku Borovi písmenkovou čepici. S brněnským drakem si povídaly, jak správně s knihou zacházet a jak je důležité umět číst a poznávat nové věci.

     Všechny děti se aktivně zapojily do plnění úkolů a po složení slibu je rytíř Radvít pomocí meče a poklepáním na ramena pasoval na rytíře – čtenáře knihovny. Od šaška získaly samolepku „JSEM ČTENÁŘ“  a od paní knihovnice pamětní list a čtenářskou průkazku.

 

 

 

         Omalovánka Drak vydechování kouře přes nos

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Zima

Krásné Vánoce

 

 

a spoustu dobrého a zábavného čtení,

 

 

ať Vás v novém roce 2016 provází jen radost,

 

 

ale také poučení!

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

V úterý 22.12.2015  od 16 hod. v Místní knihovně Zaječí

 

předvánoční posezení

 

u poslechu vánočních povídek a šálku čaje

 

 

Příznivce knihovny srdečně zve knihovnice.

 

Jídlo & nápoje

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Krásné Vánoce

 a spoustu dobrého a zábavného čtení,

 ať Vás v novém roce 2015 provází jen radost,

ale také poučení! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

www.creative.icpraha.cz   

 

V úterý 16.12.2014  od 16 hod. v Místní knihovně Zaječí

 

předvánoční posezení

 

u knihy a šálku čaje

 

Příznivce knih srdečně zve knihovnice.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nový hromadný rekord čtenářů se podařil

     Naše knihovna se ve středu 24.9. v 8 hodin ve spolupráci se základní a mateřskou školou zapojila do pokusu o překonání rekordu Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí , který iniciovala Městská knihovna Prachatice. Celkem se do něj zapojilo 15 876 lidí ve 152 institucích. V Zaječí si s chutí četlo a poslouchalo texty z knížky O víle Majolence a profesorovi z Prachatic spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové 183 dětí.

     Za účast v tomto obdivuhodném počinu udělila Agentura Dobrý den Pelhřimov  knihovně i oběma školám certifikát a provedla jmenovitý záznam na straně 9 v České knize rekordů IV.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozvánka

 

do Místní knihovny Zaječí

na výstavku rukodělných výrobků ze dřeva

našeho spoluobčana pana Zdeňka Pitáka

v  říjnu vždy v úterý od 16 do 19 hod.

 

 

Pan Zdeněk Piták se věnuje své zálibě

v práci se dřevem již 29 let.

Nechává se inspirovat barvou, tvarem a strukturou dřeva. Vyrábí pomocí řezbářského dláta, nože, soustruhu, brusky a jiných nástrojů nejrůznější předměty k dekoraci i užitku

pro své vlastní potěšení či k obdarování svých přátel

 ( dřevěné plastiky, svícny, špeky, hračky aj.).

Nejraději zhmotňuje své fantazijní představy do dřeva z ořechu, meruňky, jabloně,  švestky,

ale též jasanu, dubu a buku.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Společné čtení 

        Místní knihovna Zaječí  požádala základní a mateřskou školu o spolupráci na pokusu o překonání rekordu Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí, který pořádala Městská knihovna Prachatice a jednotně vzhlásila v celé ČR na středu 26.9.2014 v době od 8 do 8,10 hod.

 Paní učitelky v obou školách čely dětem úryvek z knihy spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové 

 O víle Majolence a profesorovi z Prachatic. Tato kniha byla napsána při lekcích tvůrčího psaní pod vedením pana Klimka s dětskými čtenáři a žáky z Prachatic.

 Celkem 183 dětí a žáků  pozorně poslouchalo, čtení je zaujalo a text se jim líbil. Těšíme se, že rekord z roku 2010, kdy četlo nebo poslouchalo 4 889 lidí, bude překonán. 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Krásné Vánoce

 

a spoustu dobrého a zábavného čtení,

 

ať Vás v novém roce provází jen radost,

 

ale také poučení!

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

www.creative.icpraha.cz   

V úterý 17.12.2013  od 16 hod. v Místní knihovně Zaječí

předvánoční posezení

u knihy a šálku čaje

Příznivce knih srdečně zve knihovnice.

 www.blesk.cz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Úspěšní řešitelé literárního kvízu

Věra Mikulicová, žákyně 9. roč. ZŠ Zaječí

Monika Maňáková, žákyně 9. roč.

David Novák, žák 7. roč.

Zdeněk Holec, žák 7. roč.

Tvůrci krásných přebalů knih a knižních záložek

9. roč. : Jakub Zájeda, Monika Maňáková, Petra Konečná

8. roč. : Karolína Balášová, Lukáš Tišnovský, Daniel Novák

7. roč. : Monika Hlávková, Denisa Stehlíková, Nikol Schäfferová

6. roč. : Matěj Krčka, Samuel Furch, Barbara Svobodová, Jakub Šenkýř,

               Tomáš Janeček

5. roč. : Daniela Ulrichová, Sára Holacká, Štěpán Knebl, Soňa

               Hanzlíčková, Tereza Matějková, Denisa Dohnálková,

               Iveta Lukešová, Sebastian Herůfek

4. roč. : Michaela Stratilíková, Kristýna Chaloupková, Ema Kalivodová,

               Monika Radochová   

Všichni úspěšní soutěžící získali malou odměnu 

(poznámkový blok,propisovací tužku nebo bublifuk).

B L A H O P Ř E J E M E !

  

 
  Pasování žáků 1. ročníku ZŠ na čtenáře knihovny
 
  

 

     V měsíci březnu, Měsíci knihy, navštívili žáci 1.ročníku základní školy Místní knihovnu Zaječí.

     Paní knihovnice žáky po uvítání nejprve poučila, jak se mají v knihovně chovat, jak s knihami nakládat a jak si různé knihy vyhledávat. Pak jim přečetla pohádku o písmenkách a ověřila si malým kvízem, zda textu porozuměli a správně si údaje zapamatovali.

     Potom již nic nebránilo tomu, aby byli všichni "prvňáci" slavnostně pasováni na čtenáře knihovny. Získali zdarma čtenářskou průkazku s platností na 1 rok a pamětní list.

     Kéž by je čtení bavilo a knížky je stále těšily!

 

                                                          Mgr. Eliška Brúčková

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Recitační soutěž 
Soutěže se zúčastnilo 26 žáků ZŠ Zaječí, vítězové v jednotlivých kategoriích získali diplomy a drobné odměny.