Naposledy aktualizováno: 17.10.2019 21:13:09
logo

Místní knihovna Zaječí

 

JIŽNÍ MORAVA ČTE 
Projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji

 

 

Téma soutěže se volí s ohledem na významné události daného roku.  Letos veřejné knihovny v ČR slaví jubileum, a to dokonce 100leté. Díky prvnímu knihovnímu zákonu z roku 1919, který ukládal všem obcím založení a financování knihoven, má ČR dodnes nejhustší síť knihoven nejen v Evropě, ale dokonce na světě. 

Tématem soutěže, k oslavě zmíněného jubilea, je pro rok 2019 „Tajemství knihovny“.

PRAVIDLA SOUTĚŽE JIŽNÍ MORAVA ČTE 2019
I. Účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež z Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:
Kategorie dle formy a věku účastníků:
 1. kategorie literární / 2.-3. tř. ZŠ, 1 účastník/
 2. kategorie literární / 4.-5. tř. ZŠ, 1 účastník/
 3. kategorie literární / 6.-9. tř. ZŠ, 1 účastník, včetně nižších ročníků víceletých
gymnázií/
4. kategorie výtvarná /MŠ + 1. až 2.tř. ZŠ, 1 – 5 účastníků/
5. kategorie volné tvorby /1. – 5. třída, 1-3 účastníci/
6. kategorie volné tvorby / 6. – 9 tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií,
1-3 účastníci/


Forma:
Kategorie literární: próza, povídka, pohádka, báseň, legenda, pověst, fejeton, esej,
novela, fantasy
Kategorie volné tvorby: ilustrovaný příběh, komiks, fotografie s psaným textem, koláž,
audiovideo, fotografie, 3D výtvarné modely.


Vyhlášení soutěže pro jednotlivé knihovny: červen – září 2019
Uzavření soutěže pro jednotlivé knihovny: 31.10.2019
Doručení vítězných prací do MZK max: 15.11.2019


Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže:
30. 11. 2019 Planetárium a Hvězdárna - pro vítěze 1., 2.,3. a 6. kategorie
7. 12. 2019 Divadlo Polárka - pro vítěze 4. a 5. kategorie

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA BUDE OD 7. 10. OTEVŘENA

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16.15 DO 18.15!

Z DŮVODU REKONSTRUKCE SE DO KONCE LISTOPADU 2019

NEBUDOU VYBÍRAT POKUTY ZA NEVRÁCENÉ KNIHY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Knihovnice : Mgr. Silvana Karafiátová 

 

Adresa knihovny :         Místní knihovna Zaječí

                                                     P­ožární 409

                                                   6­91 05 Zaječí

 

E-mail: knihovnazajeci@seznam.cz

 

Provozní doba: Pondělí 16.15 - 18.15

 

                          

On line katalog

 

 

 

 

Zřizovatel : Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí

Starostka  : Jana Hasilíková

 

 

 

Kde nás najdete?