Naposledy aktualizováno: 29.04.2020 21:15:24
logo

Místní knihovna Zaječí

 

 

C E N A  Č T E N Á Ř Ů 

 

Vážení čtenáři,

 

     zapojte se do hlasování o Cenu čtenáře  ve čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Jedná se o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za rok 2010 (poezie, próza, dětská kniha),  viz

 

http://magnesia.netport.cz/

 

     Kromě porotních cen, o kterých rozhoduje komise odborníků a literární akademie, je udělována také Cena čtenářů. Čtenář může hlasovat prostřednictvím webového formuláře

 

  

 

http://magnesia.netport.cz/letosni_litera/cena_ctenaru

 

  Vylosováno bude 1 000 čtenářů, kteří obdrží cenu poštou od vydavatelství Knižní klub.

 

Seznam výherců bude uveřejněn na webových stránkách http://magnesia.netport.cz/.

 

Ve čtenářské soutěži zvítězí ta kniha, která do 31.3.2011 získá nejvíce hlasů.

 

 

 

 

 
Březen - Měsíc čtenářů 2011

1. Zhlédnutí filmu natočeného dle literární předlohy - ve spolupráci se ZŠ 

 

    (Oliver Twist)

 

2. Přiveď nového čtenáře, který není dosud zaregistrovaný a získej drobnou odměnu.

 

3. Vyhlášení PŘÍZNIVCE KNIHOVNY, t.j. čtenáře s největším počtem výpůjček

 

    v minulém roce  v kategorii dítě, mládež, dospělý.  

 

4. Amnestie pro dlužníky, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy a časopisy a hrozí

 

     jim sankční  poplatek.

 

 5. Recitační soutěž - spolupráce se ZŠ

 

6. Čteme s porozuměním a besedujeme o přečteném - spolupráce se ZŠ.

 

7. 100. výročí narození Václava Čtvrtka - beseda o životě a díle, výstavka knih 

 

  

 

Rumcajs

 

 

Týden knihoven 2009 - Pasování na rytíře a čtenáře knih

V rámci této celostátní akce si Místní knihovna Zaječí připravila pro své čtenáře i ostatní milovníky knih spoustu zajímavých činností. Největší úspěch a ohlas mělo slavnostní pasování na rytíře a čtenáře knih žáků 1. ročníku základní školy. Tento akt vykonávaly pohádkové bytosti - král a královna - žákům byl předán pamětní list a čtenářský průkaz opravňující k návštěvě knihovny. Dostalo se jim i malého  pohoštění.

 

Tradičně již v tomto období knihovnice nabízí zaregistrování nových čtenářů a přístup k internetu zdarma, pro zapomětlivé čtenáře je vyhlášena amnestie, žáci 1. - 5. ročníku základní školy se svými učitelkami jsou zváni na exkurzi do knihovny, bývá připravena burza vyřazených knih a v roce 2005 také beseda o knize Babička, která byla poprvé vydána před 150 lety, a její autorce Boženě Němcové, jež se v anketě Největší Čech umístila v 1. desítce.

 

V hojném počtu a se zajímavými nápady se děti zapojily do výtvarné soutěže o nejhezčí knižní záložku.


 

 


 

Vyhodnocení soutěže pro dětské čtenáře - 2009

V soutěži zvítězila a všechny úkoly a podmínky ve stanoveném termínu splnila

Nikol Široká, žákyně 8.ročníku Základní školy Zaječí.

 

Foto - viz fotogalerie.

 

 

 


 

Nejstarší kniha v Zaječí - 2008

 

V měsíci říjnu v rámci letošního Týdne knihoven vyzvala paní knihovnice Dr.Alena Krontorádová občany, aby pomohli shromáždit a vystopovat nejstarší knihu v obci.

 

 

Celkem sedm občanů bylo ochotno zapůjčit své rodinné památky, a tak ze 34 knih nejrůznějších žánrů a hodnot byla v místní knihovně uspořádána výstavka, kterou si 4. a 7.11. se zájmem prohlédlo mnoho zájemců, zejména školní mládež.

 

 

Právem největší pozornost upoutalo torzo vzácného překladu bible z roku 1556, starší než pořídili bratrští teologové v Kralicích na Moravě, které je rodinnou památkou manželů Černých, jejichž rod knihu po staletí ukrývá, chrání a dědí z pokolení na pokolení.

 

 

Druhou nejstarší knihou byly německy psané Příběhy ve verších z roku 1872 od paní Alžběty Puchnerové a dále velká česká kniha Život Pána Ježíše z roku 1876 v černé kožené vazbě se zapínáním na kovové spony, již vlastní paní Zdeňka Havlenová.

 

 

Zajímavé byly i ostatní velmi staré beletristické knihy (romány, povídky, pověsti, pohádky), ale i knihy náboženské (Nový zákon, modlitební knihy, zpěvníky). Děti zaujaly knihy, ze kterých si četli nebo se učili jejich prarodiče.

 

 

Většinu nashromážděných knih tvořily knihy německé, psané starým typem písma, tzv. švabachem, což je pozdně gotické písmo, užívané do počátku  20.století. Potvrzuje se tím i to, že Zaječí je původně německou obcí s původně německým obyvatelstvem, po němž v mnohých stavením přežívají hodnotné knihy.

 

 

Bez ochotných spoluobčanů by nebylo možno takovou výstavku uskutečnit, proto zaslouží všichni, kteří knihy zapůjčili, nejen poděkování, ale za odměnu mohou 1 rok zdarma využívat služeb knihovny. Jsou to : paní Marie Černá, Alžběta Puchnerová, Zdena Prokopová, Zdeňka Havlenová, Alena Krontorádová a žákyně Petra Prokešová a Petra Konečná.

 

Majitelky 3 nejstarších knih knihovnice mimoto symbolicky odměnila stolními kalendáři na rok 2009.

 

Foto - viz fotogalerie.

  


 

 

 

 

Pasování nových čtenářů místní knihovny Zaječí - 2007

Ve středu 24.10.2007 proběhlo v MK Zaječí pasování žáků 1.a 2.ročníku základní školy na čtenáře. Slavnostní pasování uvedl rádce ATAKDÁLE (Martina Kutálková st.) a na rytíře - čtenáře knih - žáky pasovala královna (Martina Kutálková ml.). Z rukou paní knihovnice účastníci obdrželi pamětní listy.
 
Foto - viz fotogalerie.