Naposledy aktualizováno: 29.04.2020 21:15:24
logo

Místní knihovna Zaječí

Historie

Místní knihovna Zaječí je organizační složkou Obce Zaječí. Zajišťuje kulturní, vzdělávací, knihovnické a informační služby všem čtenářům i ostatním zájemcům.

 

V Zaječí má dlouhou poválečnou tradici, těší se zájmu dětských čtenářů, občanů, ale i vedení obce.

 

V minulosti vedly knihovnu tyto paní knihovnice :knihovna

 

Růžena Chládková

Helena Buchtová

Alena Horáčková

PaedDr. Alena Krontorádová (od roku 1987 - 2018)


Od roku 1986 je knihovna umístěna
v přízemí bytového domu na ul. Požární 409.


Vybavena je novým nábytkem a dvěma uživatelskými počítači
s přístupem k internetu.


Fond knihovny tvoří cca 5 900 knih a 20 titulů
časopisů.

 

Přehled o činnosti knihovny v rámci okresu Břeclav

 

Místní knihovna v Zaječí patří mezi 21 neprofesionálních knihoven v okrese Břeclav v obcích

nad 1 000 obyvatel.

 

Statistika za rok 2015

Počet obyvatel

1 426

11. místo

Celkový fond knihoven

5 852

15. místo

Uživatelé služeb MK včetně vstupů do e-katalogu 

1 249

13. místo

Počet výpůjček celkem

2 744

16. místo

Počet uživatelů služeb knihovny celkem včetně vstupů do e-katalogu

1 487

10. místo

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele

28

 

Návštěvy webové stránky na 1 obyvatele

0,4

 

Registrovaní čtenáři celkem

98

13. místo

Čtenáři do 15 let

53

6. místo

% čtenářů z počtu obyv. obce

6,9

 

Počet návštěvníků knihovny

1428

7. místo

Počet návštěvníků internetu

119

 

Kulturní a vzdělávací akce

24

 

 

Zdroj: Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2015

Vydala: Městská knihovna Břeclav v březnu 2016