Naposledy aktualizováno: 29.04.2020 21:15:24
logo

Místní knihovna Zaječí

 

Ceník služeb :

 

Ceník služeb a poplatků v MK Zaječí platný od 2.1.2007

 

1. Čtenářská legitimace :

  • 15 Kč/rok    -   děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení občané   
  • 30 Kč/rok    -   ostatní čtenáři

2. Meziknihovní výpůjční služba   -  úhrada poštovného za vyřízení objednávky dle platného poštovního tarifu České pošty

3. Tisk informací z internetu:

  • 1 str. A4  ................................................. 2 Kč
  • 1 str. A4 na vlastní papír ............................ 1 Kč

4. Poplatky z prodlení:

  • nedodržení výpůjční lhůty (po měsíci) ……..  5 Kč
  • 1. upomínka (po dalším měsíci) …………… 10 Kč
  • 2. upomínka (po dalším měsíci) …………… 20 Kč
  • 3. upomínka (po dalším měsíci) …………... 30 Kč
  • 4. upomínací dopis starostky obce
  • (po dalším měsíci) ………………………...... 50 Kč

5. Poplatek při ztrátě knihy:  cena knihy + 20,- Kč

6. Poplatek při ztrátě časopisu: cena časopisu + 20,- Kč

7. Poplatek při poškození knihy nebo časopisu:  výši poplatku stanoví knihovnice (viz knihovní řád)

8. Poplatek za poškození čárového kódu: ............ 10 Kč

9. Poplatek za ztrátu čtenářské legitimace: .......... 10 Kč

 

POZNÁMKA: Publikace, jejichž cena je vyšší než 400,- Kč, se půjčují proti podpisu !

 

Knihovní fond :

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2013 :   6 911 ks

z toho - naučná literatura:  1 535 ks

          - krásná literatura:   5 378 ks

Počet docházejících periodik:  22

Přírůstky knihovních jednotek za rok 2009: 113 ks   

Náklady na pořízení knihovního fondu : 25 524 Kč   

 

 

Provozní řád internetu :

 

 http://www.zajeci.cz/data/3881.pdf

 

 

Knihovní řád :

 

http://www.zajeci.cz/data/605.doc 

 

http://knihovnazajeci.files.webk.cz/files/priloha_rk-ochrana_osobnich_udaju.doc